Денсаулық сақтау объектілері

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АТАУЫ

АНЫҚТАЛАТЫН КӨРСЕТКІШТЕР

КЕСТЕ

БАҒАСЫ

ҚАЙТАЛАНУЫ

СЫНАМАЛАР САНЫ

СОМАСЫ

Ауа алмасу жиілігі (желдету торларының санына байланысты) Кратность

Жасанды іске қосылатын ағынды-сорғылы желдеткіш, табиғи желдету

жылына 1 рет

1795

Всего:

Микроклимат

Ауа қозғалысының температурасы, ылғалдылығы, жылдамдығы

жылына 2 рет (жылы және суық кезеңдерде)

1643

Всего:

Жарықтың дәрежесі

Табиғи, жасанды жарықтандыру

жылына 1 рет

2330

Всего:

Шу деңгейі

Тұрақты емес шу (тербелмелі, импульсті, үзік-үзік)

жылына 1 рет

2250

Всего:

Электромагниттік өрістер (зертханалар, функциялық диагностика бөлімшелері, магнитті-резонансты томография кабинеті, физиотерапиялық кабинеттер)

Электромагниттік өрістің кернеулігі

жылына 1 рет

2250

Всего:

Персоналдың жұмыс орындарында, орынжайларда емшара кабинетіне көршілес орналасқан орын жайлардағы сәулелену дозасының қуатын өлшеу

Сәулелену дозасының қуаты

жылына 1 рет

270

Всего:

Дезинфекциялайтын заттар

Құрғақ препараттардың құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

500

Всего:

Дезинфекциялайтын заттар

Ерітінділердің құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

500

Всего:

Дезинфекциялайтын заттар

Төрттік аммонийлік қосылыстар

тоқсанына 1 рет

1034

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Иісі

жылына 1 рет

2823

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Соққы

жылына 1 рет

2075

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Түсі

жылына 1 рет

2120

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Бұлыңғырлық

жылына 1 рет

3116

Всего:

Бассейндегі судың санитарлық-химиялық көрсеткіштері

Жалпы қаттылық

жылына 1 рет

3398

Всего:

Всего:

Шарт жасау үшін