Сумен қамтитын объектілер

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АТАУЫ

АНЫҚТАЛАТЫН КӨРСЕТКІШТЕР

КЕСТЕ

БАҒАСЫ

ҚАЙТАЛАНУЫ

СЫНАМАЛАР САНЫ

СОМАСЫ

Дезинфекциялық құралдар. Жұмыс ерітінділеріндегі, дезқұралдардың құрғақ дәрілердің белсенді әсер етуші заттың концентрациясын анықтау және концентрацияға сәйкестігі

құрғақ дәрілердің құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

1795

Всего:

Дезинфекциялық құралдар. Жұмыс ерітінділеріндегі, дезқұралдардың құрғақ дәрілердің белсенді әсер етуші заттың концентрациясын анықтау және концентрацияға сәйкестігі

ерітінділердің құрамындағы белсенді хлордың %

тоқсанына 1 рет

1643

Всего:

Дезинфекциялық құралдар. Жұмыс ерітінділеріндегі, дезқұралдардың құрғақ дәрілердің белсенді әсер етуші заттың концентрациясын анықтау және концентрацияға сәйкестігі

Төрттік аммонийлік қосылыстар

тоқсанына 1 рет

2330

Всего:

Ауа алмасу жиілігі (желдету торларының санына байланысты)

Жасанды іске қосылатын ағынды-сорғылы желдеткіш, табиғи желдету

1) жергілікті сору және жергілікті сыртқа тарту желдеткіші жүйелері - жылына 1 рет
2) жалпы алмасу механикалық және табиғи желдету жүйелері-3 жылда 1 рет

2250

Всего:

СУ САПАСЫН ЗЕРТХАНАЛЫҚ БАҚЫЛАУ: СУ ЖИНАҒЫШ ҚҰРЫЛЫСТАРДА, АУЫЗ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТАРАТУ ЖЕЛІСІНЕ (АУЫЗ СУ РЕЗЕРВУАРЫНДА) ЖӘНЕ СЫРТҚЫ СУ ҚҰБЫРЫ ЖЕЛІСІНІҢ СУ ТАРТУ ПУНКТТЕРІНДЕ, ҮЙЛЕРДІҢ ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ ЖӘНЕ ҮЙ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЖЕЛІСІНІҢ КРАНДАРЫНАН АУЫЗ СУДЫ БЕРУ АЛДЫНДА

САНИТАРИЯЛЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ, ОРГАНОЛЕПТИКАЛЫҚ, РАДИОЛОГИЯЛЫҚ; ЖИЫНТЫҚТАЛҒАН, РЕАГЕНТТЕРДІҢ ҚАЛДЫҚ МӨЛШЕРІ, ТҰРАҚТЫ БАҚЫЛАУ ҮШІН ТАҢДАЛҒАН ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

Жалпылама көрсеткіштер

рН

тоқсанына 1 рет

1560

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Жалпы кермектік

тоқсанына 1 рет

1793

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Перманганатты тотығуы

тоқсанына 1 рет

2120

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Мұнай өнімдері

тоқсанына 1 рет

9540

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Алюминий

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Барий

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Бериллий

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Бор

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Темір

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Кадмий

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Марганец

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Мыс

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Молибден

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Күшән

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Никель

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Нитраттар

тоқсанына 1 рет

4422

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Сынап

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Қорғасын

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Селен

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Стронций

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Сульфаттар

тоқсанына 1 рет

3614

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Фторидтер

тоқсанына 1 рет

2125

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Хром

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Цианидтер

тоқсанына 1 рет

4137

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

Мырыш

тоқсанына 1 рет

6640

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

ГХЦГ (линдан)

тоқсанына 1 рет

5202

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

ДДТ (изомерлердің сомасы)

тоқсанына 1 рет

5202

Всего:

Жалпылама көрсеткіштер

2,4-Д

тоқсанына 1 рет

5447

Всего:

Радиациялық қауіпсіздік көрсеткіштері

Жалпы альфа-радиобелсенділік

жылына 1 рет

3660

Всего:

Радиациялық қауіпсіздік көрсеткіштері

Жалпы бета-радиобелсенділік

жылына 1 рет

3660

Всего:

Су құбыры желілерін жуу және дезинфекциялау бойынша жүргізілген профилактикалық іс-шаралардың тиімділігін бағалау

Судың құрамындағы дезинфекциялық заттың қалдығы

Жүргізілген әрбір іс-шарадан кейін

2823

Всего:

Всего:

Шарт жасау үшін