Қоғамдық тамақтану объектілері

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АТАУЫ

АНЫҚТАЛАТЫН КӨРСЕТКІШТЕР

КЕСТЕ

БАҒАСЫ

ҚАЙТАЛАНУЫ

СЫНАМАЛАР САНЫ

СОМАСЫ

Термиялық өңдеуден кейінгі дайын өнім

Термиялық өңдеудің сапасы

Жылына 1 рет

2650

Всего:

Дезинфекциялайтын құралдар

Құрғақ дәрілердің құрамындағы белсенді хлордың %

Жылына 1 рет

1795

Всего:

Дезинфекциялайтын құралдар

Ерітінді құрамындағы белсенді хлордың %

Жылына 1 рет

1643

Всего:

Дезинфекциялайтын құралдар

Төрттік аммоний қосылыстары

Жылына 1 рет

2330

Всего:

Микроклимат

Температура, ылғалдылық, ауа жылдамдығы

Жылына 1 рет

2250

Всего:

Жарықтандыру

Табиғи, жасанды жарықтандыру

Жылына 1 рет

2750

Всего:

Шу

Тұрақты емес шу (тербелмелі, импульсті, үзік-үзік)

Жылына 1 рет

2250

Всего:

Жұмыс жасап тұрған жабдықтың вибрациясы

Жұмыс орнындағы жергілікті дірілдің деңгейі

Жылына 1 рет

4260

Всего:

Электромагнитті сәулелендіру (болған жағдайда)

Электромагнитті өрістің кернеулігі

Жылына 1 рет

2250

Всего:

Ауа алмасу жиілігі (желдету торларының санына байланысты)

Жасанды іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіші, табиғи желдету

Жылына 1 рет

2250

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Иісі

Жылына 1 рет

270

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Дәмі

Жылына 1 рет

270

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Түсі

Жылына 1 рет

500

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Лайлылығы

Жылына 1 рет

500

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Жалпы кермектігі

Жылына 1 рет

1800

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

рН

Жылына 1 рет

1000

Всего:

Судың қысқаша химиялық талдауы

Қалдық бос хлор

Жылына 1 рет

2800

Всего:

Всего:

Шарт жасау үшін