ДИАЛИЗ СУЫНЫҢ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУЫ

Диализ – бұл ең бастысы жауапкершілік.

Диализ техникасының қарқынды дамуы –  жабдықты жасаушылар мен өндірушілерге үнемі жаңа міндеттер қояды.

Гемодиализдегі суды тазарту жүйелерінің міндеттері:

  • қажетті сападағы суды дайындау
  • тазартылған су қорын қамтамасыз ету
  • тұтынушыларға жеткенше су сапасының нашарланбауы
  • жүйенің сенімді жұмысын қолдау.

Су диализаттың негізгі компоненті болып табылады. Гемодиализ процедурасы кезінде ол науқастың қанымен байланысады. Жоғары өткізгіш мембраналардың пайда болуымен және кең таралуымен, on-line технологиясын қолдана отырып, гемодиафильтрация процедуралары тазартылған судың сапасына қойылатын талаптар күннен күнге өсіп келеді. Бұл жағдайда тазартылған су пациентке алмастыру ерітіндісінің бөлігі ретінде көктамыр ішіне енгізіледі. Тазартылған су гемодиализ процедурасының сәттілігін, пациенттің әл-ауқаты мен өмір сапасын анықтайды. Судың сапасы тиісті түрде болмаса – бұл процедураның тиімсіздігін немесе тіпті пациентте интоксикация болу қаупін тудырады.

Стандартты операциялық процедура (бұдан әрі-процедура) диализ суына зерттеу жүргізу тәртібін белгілейді.

1. Гемодиализге арналған су эпидемиялық тұрғыдан қауіпсіз болуы тиіс.

2. Судың сапасы гемодиализ үшін суды дайындау жүйелерінде өңдеуден кейін оның құрамы мен қасиеттерімен анықталады.

3. Эпидемиялық қатынаста гемодиализ үшін судың қауіпсіздігі оның микробиологиялық көрсеткіштер мен эндотоксиндердің құрамы бойынша нормативтерге сәйкестілігімен анықталады.

4. Lal реактивінің реакциясы (Limulus amebocyte lysate) температураға байланысты болғандықтан, инкубациялық құрылғылардағы температураны тексеру керек. Гельдің пайда болу реакциясы тербеліске өте сезімтал және инкубация кезінде пробирканы дұрыс ұстамаған жағдайда жарамсыз бұзылуы мүмкін.

5. Әр пробиркаға үшін алынған нәтиже – тесттегі гель ол теріс немесе оң болуы мүмкін. Оң нәтиже дегеніміз – пробирканы 1800-ге айналдырған кезде бұзылмайтын тығыз гельдің пайда болуы. Теріс нәтиже гельдің болмауымен немесе пробирканы бұру кезінде тұтастығын сақтамайтын тұтқыр гель массаларының қалыптасуымен сипатталады. Таңдалған инкубация аралығын оң бақылау үшін оң нәтижелер алынған жағдайда ғана тест нәтижелері сенімді болады.